parallax background

Cenník služieb

01

Individuálne poradenstvo a terapia

02

Sexuologické poradenstvo

03

Hrová, filiálna terapia

04

Autogénny tréning

05

Hypnóza

06

Párové poradenstvo

07

Konzultácia (osobne/mailom)

Príplatok

za prácu počas víkendov

Dohodnutý termín stretnutia je potrebné zrušiť najneskôr 24 hod pred dohodnutým termínom. Inak klient znáša úhradu poplatkov za stretnutie vo výške 20€.