parallax background

Cenník služieb

01

Individuálne poradenstvo a terapia

02

Sexuologické poradenstvo

03

Hrová, filiálna terapia

04

Autogénny tréning

05

Hypnóza

06

Párové poradenstvo

07

Konzultácia (osobne/mailom)

Príplatok

za prácu počas víkendov

DEPOZIT 10€ / KLIENT -

platí sa pri prvom stretnutí. V prípade, že sa klient nedostaví na ďalšie dohodnuté stretnutie bez jeho včasného zrušenia sa tento depozit sťahuje.

Za bežných okolností bude depozit klientovi vrátení pri jeho poslednom stretnutí.