parallax background

O mne

„Len človek, ktorý verí sám sebe, môže dôverovať iným”

Erich Fromm

PSYCHOLÓG

PhDr. Lenka Demková


Vychádzam z názoru, že všetko, čo sa v živote udeje má svoju príčinu. Ku každému klientovi pristupujem individuálne. Držím sa princípu, že psychológ by mal klienta vnímať a počúvať so záujmom. V mojej práci sa o to snažím naplno.


Počas svojej praxe som pracovala s dospelými aj deťmi. Aktuálne sa naplno venujem psychologickému poradenstvu a rôznym formám terapeutickej práce s deťmi, dospievajúcimi, aj dospelými klientmi.


Odborné vzdelanie


Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Filozofická fakulta, UPJŠ v Košiciach, odbor: psychológia.

Štátna rigorózna skúška, Filozofická fakulta, UPJŠ v Košiciach, odbor: psychológia.

2019 - súčasnosť, Výcvik v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii, 4-ročný, dlhodobý (ABC Inštitút).

2019 - súčasnosť, Terapia hrou a filiálna terapia, výcvikový program v rozsahu 90 hodín (Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z.).

2019, Základný kurz hypnózy a autogénneho tréningu, Kurz AT a hypnózy (Psychosociálne centrum, s.r.o.).

2019, Práca s terapeutickými kartami, (Inštitút zdravého vývinu, o.z.).

2019, Psychosomatické poruchy a ich psychoterapia, kurz v rozsahu 24 hodín, (Artea, o.z.).

2017 - 2018, Supervízny psychodiagnostický seminár RORSCHACH, psychodiagnostický seminár so zameraním na ROR metódu (HUMANITAS, s.r.o.).

2016 - 2017, Príprava na výkon práce v zdravotníctve (Slovenská zdravotnícka univerzita).

2016 - 2017, Výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii, 100 hodín (PIRAM s.r.o.).

2015 - 2016, Sebaskúsenostná dynamická skupina (Centrum Mokosha).

2015 - 2016, Workshopy rôznych psychoterapeutických smerov (Centrum Mokosha).

2015, BAUM Test, (Person s.r.o.).

Doterajšie pracovné skúsenosti


Centrum pre deti a rodiny: poskytovanie psychologickej starostlivosti deťom vCentre pre deti a rodiny, práca s ich rodinou. Poskytovanie psychologického poradenstva, krízovej intervencie, psychodiagnostiky a psychoterapie. Práca v teréne.

ReSocia, n.o.: poskytovanie psychologickej starostlivosti klientom resocializačného zariadenia, psychodiagnostika, vyhodnotenie a interpretovanie výsledkov, poskytovanie krízovej intervencie a psychologického poradenstva, realizovanie individuálnych a skupinových psychoterapií, práca s rôznymi druhmi závislosti, tvorba individuálnych krátkodobých a dlhodobých resocializačných plánov klientov.

Ambulancia klinickej psychológie, denný psychiatrický stacionár: psychodiagnostika, administrácia a vyhodnocovanie, individuálne a skupinové terapie, muzikoterapia, arteterapia, práca s klientmi v dennom psychiatrickom stacionári, poskytovanie krízovej intervencie a psychosociálneho poradenstva.

ČO POSKYTUJEM

mojim klientom?


Klientom v prvom rade poskytujem diskrétnosť a odbornosť. Rozumiem, že je nesmierne náročné zdôveriť sa cudzej osobe so svojimi ťažkosťami. Snažím sa preto o vytvorenie príjemného, bezpečného a akceptujúceho prostredia. Klientom ponúkam viaceré odborné poradenské, terapeutické a konzultačné činnosti.

parallax background

Povedali o mne

 • Sebastián
  Jedna z mála odborníčok na sexuálne problémy. V Košiciach najlepšia pani doktorka.
  Sebastián
 • Eva
  Odporúčam, diskrétny prístup.
  Eva
 • Mal som pocity depresie a úzkosti, čo zapríčinil môj stroskotaný vzťah, teraz môžem povedať, že sa pomaly z toho dostávam a zato vďačím len mojej psychologičke.
 • Simona
  Odporúčam všetkým, ktorí majú nejaký problém, naozaj skvelý odborník.
  Simona
 • Peter
  V tejto ťažkej situácii som potreboval pomoc. Ďakujem
  Peter
 • Emil
  Pani psychologička je nesmierne chápavá a vie naozaj poradiť.
  Emil
 • Zlaťa
  K psychologičke som sa stále obávala ísť, no môj strach a obavy opadli už po prvom stretnutí. Som nesmierne šťastná, že som sa odhodlala a na každé jedno naše stretnutie sa teším.
  Zlaťa
 • Marek
  Rýchle objednanie, profesionálny prístup, empatickosť, príjemné prostredie. Nadmieru spokojný.
  Marek
 • Janka
  Najlepšia psychologička akú som doteraz spoznala. Má na to nie len kvalifikáciu ale i osobnostné dannosti.
  Janka